دیدی یه وقتایی دوست داری به یکی اثبات کنی که کارش، عقیده اش، نوعی که زندگی می کنه، ... غلطه! بدون اینکه اصلا به تو ربطی داشته باشه، یا طرف نظرت و پرسیده باشه! اصرار هم داری! اون اون وقتاییه که خودت تو اون زمینه راضی نیستی از چیزی که هستی یا داری ... لجت میگیره که یکی دیگه یه جور دیگه شاده و تو به هر دلیلی نمیتونی اون جوری باشی ... بعد هی می خوای بزنی تو سر اون طرف که این اشتباهه! الکی راضی ای! یا هرچی! 
به نطرم اون موقع ها به جای اینکه به طرف گیر بدی برو ببین خود چی کم داری ...

پ.ن: یه سری اشتباها بدیهیه! همه می دونن اشتباهه! ولی یه سری چیزا  سلیقه ایه! اونا رو میگم!

No comments:

Post a Comment