دلم می خواست ماه رمضونی رو روزه بگیرم! چند تا گرفتم ولی بعدش حالم بد شد! 
بشتر از اینکه طولانی بودن روزا اذیت کنه کوتاه بودن زمان بین افطار و سحر اذیت میکنه 
ولی دوست دارم این روز ها (شب های قدر) رو بگیرم. 

No comments:

Post a Comment