خب! من الآن می تونم به لیست چیزایی که ترک کردم بازی candy crush  رو هم اضافه کنم! بعد جوری معتاد شده بودم! اونقد که حتی آدما و چیزای اطرافم و هم به شکل بازی می دیدم! 
الآن یه 10 روزی هست که دیگه بازی نکردم D:
فقط اونایی که معتاد به باریش شدن می فهمن که چه حرکتی زدم ;)

No comments:

Post a Comment