با "س" و "ت" یه گروه تو وایبر درست کردیم
اسمش شد ما سه تا! 
یاد ما سه تای دانشگاه افتادم ...
زندگی تکرار میشه؟!

1 comment:

  1. از یک زمانی به بعد دیگر اتفاق تازه ای برای آذم نمی افتد و با همانهایی که تا به حال داشته بازی می کند

    ReplyDelete