یعنی یه جاهایی وسط کنسرت، همایون که اوج میگرفت، می خواستم بگم لامصب! بسه دیگه! 
خیلی خوب بود همی! دوست داشتم! 
حیف که استقبال خیلی کم بود؛
بعدش هم چرا یه سری آدما فرهنگ کنسرت رفتن ندارن؟!! دختره وسط قطعه بلند شده بره بیرون؛ یه ردیف و بلند کرد!!! اون یکی چیک و چیک عکس میگیره با فلاش! یکی دیگه هم سوت میزنه و وسط آهنگ تشویق می کنه!!!! آخه ...

ولی کلا خیلی خوب بود D:

No comments:

Post a Comment