من عاشق دستشویی دانشکده ام! 
با یه پنجره مشجر سرتاسری رو به آفتاب ، تو روزای سرد زمستونی که هوا آفتابی باشه اونجا میشه بهشت دانشکده! 
یعنی آفاب میگیری و حال زندگی رو می بری D:

No comments:

Post a Comment