آدم جوون که هست می خواد همه رابطه ها رو حفظ کنه! کلی تلاش می کنه واسه دوستی هاش. یعنی کلا همه تو این جور جوی ان! 
بعد هی که سن زیاد و زیاد تر میشه دیگه می بینی که انرژی نداری! آدما می مونن اگه خودشون بخوان که بمونن! دیگه تلاشی واسه حفظ کسی نیست! مگه چقدر وقت و انرژی داری که بخوای بذاری واسه یکی دیگه!
آره دیگه!

No comments:

Post a Comment