این روزا خیلی homesick میشم! دلم واقعنکی تنگ شده! واسه همه چی!
واسه یه عید نوروز که دور هم سفره هفت سین بچینیم و بدو بدو خرید کنیم؛
قبل از سال تحویل تو صف حموم تو سر و کله هم بزنیم؛
سال که تحویل شد  مامان بابا رو تیغ بزنیم و هی بگیم کمه کمه بیشتر عیدی بده!!! :)))
دلم خیلی تنگه 
حال و هوای اسفند رو می خواد
این سومین عیده که اینجام! و اولین عیدی که تو خونه خودم دارم سال رو تحویل میکنم! 
سبزه ام نسبتا خوب شده! فقط یه قسمتش کچله! 
امروز می خوام برم سنجد و سماق هم بخرم با سنبل
هرچند سال تحویل ساعت ۱:۱۵ نصف شبه ولی می خوام به بچه ها بگم بیان دور هم باشیم 
دلم می خواد سال دیگه سال تحویل ایران باشم! یعنی میشه؟!!

No comments:

Post a Comment