سرعت زندگی وحشتناک زیاد شده! یه عالمه کار که باید انجام بدم و همش عقبم از برنامه ها! شبا وقتی میرسیم خونه دیگه حال تکون خوردن هم ندارم! همش استرس دارم که الآن قرار بود چه کاری انجام بدم؟!
تولد همسرجان و اولین سالگرد ازدواجمون هم نزدیکه و گرفتن هدیه واسه آقای همسر سخت ترین کار دنیاست بسکه هیچی نمی خواد هیچ وقت! :(
ولی قسمت خوب زندگی gym ه! یه روز در میون میریم یه نیم ساعتی رو تِرَک میدویم و بعد هم یه کم work out! جمعه ها هم میریم استخر! خسته میشیم ولی حال میده! D: 

No comments:

Post a Comment