چقدر همه دارن بچه دار میشن؟!!! من حتی از شنیدن خبرش هم freak out میشم! یعنی یه کاریه که هیچ جوره ctrl Z نداره! 

No comments:

Post a Comment