هوا باز داره سرد میشه! نیو انگلنده دیگه! هیچ وقت نمیشه به هوا اعتماد کرد
زندگی تند تند میگذره. 4 روز دیگه میریم که بریم لندن و یه 10 روز دیگه ایرانیم
هوای لندن هم هفته دیگه سرد میشه! این هم از شانس ما! 
کارهای رفتن و دانشگاه و گروه و دندون پزشکی و سوغاتی و خرید واسه خودمون و... ؛فک کنم جنازه برسیم ایران
اینقدر که از خرید کردن واسه بقیه ذوق میکنم هرچی می خرم لیستم تموم نمیشه! هی یه سری آدم جدید یادم میاد! 
چه نسل گهی بشن این نسل جدید! هیچی پیدا نمیشه که نداشته باشن و بشه ذوق زده شون کرد! ما با چه چیزایی شاد میشدیم! هییی ...

No comments:

Post a Comment