باورم نمیشه بعد از ۴ سال سرخوردگی و گریه هایی از سرِ درد امروز از شادی گریه کنم! 
شادی اینکه بلاخره بعد ۴ سال باز مجبور شدن ما رو ببینن... 
کاش تهران بودم! 
این حالیه که باید ۴ سال پیش می داشتیم ...

No comments:

Post a Comment