ساعت ۱۰ جمعه شبه! تنهایی‌ توای لب نشستم و resultها رو درست می‌کنم و BBC  گوش میدم! بعد ۶-۷ ساعت تازه ۸۰۰ هزار رأی رو اعلام کردن!!! معلوم نیست چه غلطی دارن می‌کنن! سر درد گرفتم از استرس! همه تو ایران بیدارن! 
هههه! یارو میگه دوم خرداد ناقص الخلقه! ولی‌ من ترجیح میدم فک کنم دوران بعد از جنگه! 
کاش روحانی همین دور اول انتخاب بشه و دو مرحله‌ای نشه!  
Esi امروز از کنفرانس برگشت! اومده میگه چه خبر از میم؟ گفتم هیچی‌! یه کم همدردی کرد و گفت از طریقِ رئیس دانشکده اینا پیگیری می‌کنه که ببینه می‌شه کاری کرد یا نه! دوسش دارم! بعد هم پرسید امروز انتخاباته تو ایران؟ چرا نرفتی رأی بعدی و اینا! خلاصه یه سری اطلاعات داشت از کاندیدا‌ها و اینا! گفت اگه می‌رفتی  به کی‌ رأی می‌دادی؟ گفتم روحانی! گفت به نظر میاد که جمعیت زیادی شرکت کردن! گفتم امیدوارم که تقلب نشه! گفت آره، میدونم...  
به نظرم میاد که کم کم شعور سیاسی‌مون داره بالا میره... اگه تقلب نکنن و این روند ادامه پیدا کنه می‌شه امیدوار بود ....

No comments:

Post a Comment