صبح از خواب پا شدم احساس کردم که دوست دارم موهامو کوتاهِ کوتاهِ کوتاه کنم! یه مدته البته که این حس و دارم! ایران که بودم مامان و سارا نذاشتن و هی گفتن حیفه و فِرهاش خوشگل شده و اینا! 
خلاصه یه سرچی تو Yelp کردم که یه آرایشگاه خوب پیدا کنم که مثل دفعه قبل نرینه به موهام! کلا موی فر رو خوشگل کوتاه کردن کار سختیه! یه سری آرایشگاه پیدا کردم که از خونه دور بود. گفتم صبر می کنم تا ماشین بگیریم با ماشین میرم! بعد رفتم جلو آینه یه نگاهی به موهام انداختم احساس کردم واقعا خوشگل شدن با رنگ جدید؛ گفتم حیفه کوتاه کنم الآن که اینقد خوب شده! ولی دلم هم موی کوتاه می خواست! دیدم اگه امروز نرم احتمالا بی خیال میشم! 
باز یه سرچی تو Yelp کردم واسه اطراف خونه دیدم سر کوچه یه آرایشگاه هست که rating اش هم خوبه! n بار از جلوش رد شده بودم ولی نمی دونستم آرایشگاهه! چند تا پله می خوره میره پایین! معلوم نیست چیه از بیرون
خلاصه شال و کلاه کردم رفتم گفتم وقت گرفتم؛ به کسی هم نگفتم می خوام چی کار کنم که مخم و نزنن!!
بعد هم رفتم آرایشگاه و گفتم کوتاه کن! خوشبختانه مثل آرایشگاه قبلیه نبود که بگه چرا و حیفه و اینا! فقط گفت چقدر شجاعی!!! آخه من نمی فهمم مویی که بلند میشه باز تو ۲-۳ سال کجاش شجاعته زدنش!! گفتم تا می تونی کوتاه کن! بعد هم گفتم از Yelp پیداتون کردم و اینا، طرف دیگه تمام سعیشو کرد که خوب در بیاره که واسش review خوب بنویسم! انصافا هم ازش راضیم! 
من اصلا نمی فهمم چرا آدما موی بلند دوست دارن! به نظرم موی کوتاه خیلی خوشگل تر و هات!! تره! D:  فعلا که حسابی راضیم! هرچند باز سارا زد تو حالم که خیلی خری! 

1 comment:

  1. خیلی‌ به فرم صورت فرد بستگی داره! به بعضی‌‌ها موی کوتاه میاد به بعضی‌‌ها موی بلند

    ReplyDelete