عملیات چشم روباه!؟!!!!

روزی که با خوندن این خبر شروع بشه روز گهیه :((
باید با صدای بلند آهنگ گوش بدی و اون جا که میگه "چهره میهن سیاهه" بلند بلند زار بزنی ...
شاید که بگذره ...

No comments:

Post a Comment