دیروز رفتم gym و چهل دقیقه دویدم! بعد هم رفتم سراغ work out! 
خواستم یه کم تنوع داده باشم گفتم به جای دستگاه ها، وزنه بردارم  و دستی تمرین کنم D: ولی نه که بی تجربه بودم سنگین ترین وزنه رو برداشتم و یه چند تا حرکت رفتم! 
یعنی الآن دو تا دستم استخوون نداره! قسمت پایین دستم بی حس شده بالاش درد میکنه! فردا هم با استاد عزیز میتینگ دارم!

No comments:

Post a Comment