دائم با خودم درگیرم!
خودم و به چالش می کشم واسه تک تک کارا و عقایدی که دارم.
یه وقتایی که به یه جواب خوب میرسم خییییییلی حال میده!

No comments:

Post a Comment