یه استرسی گرفتم که یعنی چی میشه ...
دلم می خواست ددلاین نداشتم و می رفتم رای میدادم!
دوست دارم دلم روشن باشه! ولی فعلا توش رخت میشورن...
۴ سال پیش جلو چشمامه ... تلخ بودن خیلی تلخ! هنوز وقتی عکسا و فیلما و کلیپا رو می بینم گریه ام میگیره 
ها ها! الآن یه چی یادم اومد! من بعد از اون انتخابات بود که گریه وو (کسی که گریه می کنه! ) شدم! 
قبلش تو سال به تعداد انگشت های یه دست هم گریه نمی کردم! ولی از اون شب لعنتی که شب تا صبح بیدار بودم و اخبار و از این ور و اون ور میگرفتم گریه کردن و یاد گرفتم. 
یادم می یاد یه بند گریه کردم ... اندازه همه سالهایی که گریه نکرده بودم ... 
هنوز هم گریه می کنم! این روزا که خیلی زیاد! 

No comments:

Post a Comment