تیم ملی هم رفت جام جهانی
من ولی حالم خیلی گرفته هست! دلم خیلی تنگه! خیلی! 
از اون روزاست که یه بغضی گلومو گرفته و هم چی رو نِروَمه!
دستبندمو نتونستم ببندم! آوردمش با خودم دانشگاه بدم یکی ببنده!
حالم خوب نیست!

No comments:

Post a Comment