لعنت به این هورمون های مسخره که روزای معمولی رو غیرقابل تحمل می کنن، دیگه وای به روزایی که حالت بد هم هست!

No comments:

Post a Comment