مرا به سخت جاني خود این گمان نبود

شد ۷ هفته! نذاشت تو بغلش یه دل سیر گریه کنم! گفت برو منم زودی میام! 
شاید ۷ هفته چیزی نباشه، ولی این بلاتکلیفی و اینکه نمی دونی چقدر ممکنه طول بکشه هر روزش و میکنه یه سال! یکی میگه ۶ ماه طول میکشه یکی میگه من یکی رو میشناسم یه سال طول کشید یکی میگه ایشالا کلیر میشه ...
من؟! دلم می خواد بخوابم و وقتی بیدار میشم کنارم باشه!یا یکی بهم بگه این مدت دیگه میاد! برو ببین چه گلی باید به سرت بگیری حالا! از این بلاتکلیفی متنفرم ...

No comments:

Post a Comment