دیشب یه تیکه Honeydew خوردم. همون اولش احساس کردم که به خاطر آلرژی نباید بخورمش. ولی خنک بود و شیرین! همون وسطاش گلوم شروع کرد به خارش! یه کم هم تنگی نفس! یه قرص حساسیت خوردم! یه ۲ ساعتی طول کشید تا اثر کنه! ولی اثر خواب آوریش بیشتر بود! صبح تا ده و نیم خواب بودم!!! بعدش هم سرم سنگین بود! جالبه که اثر قرصا زمان به زمان روم فرق می کنه! یادمه ایران که بودم مسکن و قرصای آلرژی اثر خواب آور روم نداشتند!‌ولی اینجا بدجوری می ندازنم! 
هیچ خبری فعلا از هیچ جا نیست! هنوز تو مود panic ام! یه حالت برانگیخته ای دارم! همه ش منتظرم! ولی هیچ خبری نمیشه! نمی دونم چه جوری میشه از این مود در اومد! خیلی بده این روزا!

No comments:

Post a Comment