واسم زده
اون صدای گیرات؛ طنین اون صدات؛ می پیچه توی سرم؛ انعکاس خنده هات؛ قه قه بی پروات

No comments:

Post a Comment