واسش پالتو از "جمهوری موز"* گرفتم آنلاین امروز رسید ولی میم هنوز نیومده که ببینم چه جوریه تو تنش
با cream of mushroom  سوپ درست کردم واسه شام (؟!!) ساعت ۱۱:۳۰ ه و من منتظرم که میم بیاد که شام بخوریم!! 
فردا آخرین روز ددلاینه! امیدوارم تموم بشه واقعنکی! 
ازش قول گرفتم یه هفته تو کریسمس همش و با من باشه! قول داده ولی می دونم که نمیشه ...

تنها point ش اینه که وقتی کار میکنه هپی ه!


*:Banana Republic

No comments:

Post a Comment