نمی‌دونم اون روزی که کتی (دوست برزیلی‌م) چاییِ رو بهم داد تو چه حالی بودم که خیلی باهاش حال کردم. اونقدر به به و چه چه کردم که فرداش واسم یه بسته‌ش رو خرید و اورد. 
چاییِ رسما بوی کود و پِهِن میده! دفعه آول احساس کردم چقدر وسط طبیعتم! ولی آخه چه طبیعتی؟!!
هنوز بسته ش دست نخورده رو میزمه! نمی دونم به کی غالبش کنم!

No comments:

Post a Comment